Landbruksindustri, industri som får sine råstoffer fra landbruket: meierier, slakterier, pølsemakerier, hermetikkfabrikker, møller, treforedlingsfabrikker m.m.