Hevd, i god stand. Et jordstykke eller en gård sies å være i god hevd, eller i vanhevd, som er forsømt. Å være i god hevd er en kulturtilstand som følge av formålstjenlig jordforbedring, gjødsling og bruk i kortere eller lengre tid.