Jordkultur, i videste forstand alle tiltak for å berede jorden for plantedyrking: nydyrking, grøfting, jordarbeiding, gjødsling og så videre.