Gårdsbruk og åker

Bondegård, eiendom på landet som omfatter husene for folk, fe og avling, dessuten inn- og utmark, skog, elv og vann og rettigheter som følger med eiendommen. Karakteristisk for de norske bondegårdene er at brukene er små. Gjennomsnittlig jordbruksareal for norsk bondegårder i drift er 248,7 dekar (2018). Et annet karakteristisk trekk er at antall gårdsbruk i Norge har sunket jevnt i tiden etter den annen verdenskrig, fra ca. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Gårdsbruk og åker

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt