Gård, åker og eng

Bondegård, eiendom på landet som omfatter husene for folk, fe og avling, dessuten inn- og utmark, skog, elv og vann og rettigheter som følger med eiendommen.Karakteristisk for de norske bondegårdene er at brukene er små. Gjennomsnittlig jordbruksareal for norsk bondegårder i drift er 248,7 dekar (2018). Et annet karakteristisk trekk er at antall gårdsbruk i Norge har sunket jevnt i tiden etter andre verdenskrig, fra cirka 213 000 bruk med over 5 dekar jordbruksareal i 1949 til i underkant av 40 000 i 2018. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Gård, åker og eng

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt