Dekkvekst, ettårig plantevekst, vanligvis korn, som blir sådd sammen med gressfrø for å utnytte arealet til produktiv planteproduksjon også det året det tar å få til eng (gjenleggsåret). Gir også raskere et tett plantedekke enn gress alene. Det reduserer mulighetene for oppblomstring av ugress og beskytter mot utvasking og erosjon.