Spiretreghet, tilstand hos korn og frø som gjør at de ikke spirer, se hvile.