Gårdsdrift

Bondegård, eiendom på landet som omfatter husene for folk, fe og avling, dessuten inn- og utmark, skog, elv og vann og rettigheter som følger med eiendommen. Karakteristisk for de norske bondegårdene er at brukene er små. Gjennomsnittlig jordbruksareal for norsk bondegårder i drift er 254,7 dekar (2020). Et annet karakteristisk trekk er at antall gårdsbruk i Norge har sunket jevnt i tiden etter andre verdenskrig, fra cirka 213 000 bruk med over 5 dekar jordbruksareal i 1949 til 38 633 jordbruksbedrifter i 2020. Hele artikkelen