Gard er ein eigedom på landet som omfattar husa for folk, fe og avling og dessutan inn- og utmark, skog, elvar og vatn og rettar som følgjer med eigedommen. Hele artikkelen