Eliteavl, i planteavlen tidligere brukt om dyrking av frø på få, utvalgte planter. Disse gir opphav til stamsæd, som ved videre oppformering igjen gir bruksfrø. Nå brukes betegnelsene prebasis (P), basis (B) og sertifisert frø (C) i produksjonen av sertifisert såvare. Se frøavl.