Nattefrost, betegnelse brukt når lufttemperaturen i de jordnære sjikt om natten synker under 0 °C på grunn av varmeutstråling fra jord og planter i tørr, klar og stille luft. Nattefrost kan forekomme om sommeren og tidlig på høsten. Da kald luft er tung, vil daler og andre senkninger i terrenget være mest utsatt for nattefrost, mens liene går fri. Nattefrost kan skade plantevegetasjonen.