Bredsåing, spredning av frø eller såkorn jevnt over jordflaten, i motsetning til radsåing.