Hypping, arbeid som består i å grave jord over røttene og de nederste stengeldelene av voksende planter. Formålet kan være å verne mot kulde, skjerme for lys, gi plantene støtte m.m. Poteter hyppes for å bedre luftvekslingen i rotsonen, ødelegge ugress, verne knollene mot lys (grønnfarging) og lette opptakingen, dessuten for å verne knollene mot smitte av tørråtesoppens sporer, som vaskes ned fra bladene.