Plantenes utbredelse

Plantegeografi, læren om plantenes fordeling på Jorden; den er et bindeledd mellom botanikk og geografi. Plantegeografien faller i to deler, floristisk og økologisk plantegeografi.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Plantenes utbredelse

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 75 artikler:

U

  1. urskog