Snøleie, sted i fjellet der snøen ligger lenge utover sommeren, noe som gjør at vegetasjonsperioden blir svært kort. Kjennetegnes av en spesiell vegetasjon som er tilpasset slike ekstreme forhold. Musøre, dverggråurt og brearve er typiske frøplantearter på snøleie, dessuten mosearten snøbjørnemose, Polytrichum sexangulare.