Tafa, også kalt børstehalepungmus, Phascogale tapoatafa, pungdyrart i rovpungdyrfamilien. Den minner om vårt ekorn. Kroppen er ca. 20 cm lang med en like lang hale. Den lever i trær og fanger firfisler, små pattedyr og fugl, men hovedføden er insekter. Utbredt i Australia.