Australasia, et ikke helt definert geografisk begrep, særlig benyttet av engelske geografer. Omfatter i snevreste forstand øyene i det sørlige Stillehav med Australia, New Zealand, Ny-Guinea. I videste forstand omfatter Australasia hele Oseania.