D-blokken er de 40 grunnstoffene i gruppe 3 til 12 i grunnstoffenes periodesystem. De har mange fellestrekk bl. a. er alle metaller (Me) og danner Me2+- og Me3+-ioner.