Paleogen, geologisk periode for om lag 65–23 mill. år siden, omfatter epokene paleocen, eocen og oligocen, se tertiær.