Neogen, geologisk tidsavsnitt som etter et noe omstridt forslag fra en internasjonal stratigrafikommisjon i 2004, nå skal omfatte de siste 23 mill. år av Jordens historie og gis rang som geologisk periode. Det omfatter det som tidligere har vært kalt miocen og pliocen (sen-tertiær), pleistocen (kvartær) og holocen (nyere tid), se tertiær.