Geologisk tidsregning

Geologisk tidsregning regnes dels eksakt i millioner år, hvor tiden måles ved hjelp av radioaktive isotoper eller på annen måte (se aldersbestemmelse), og dels relativt, hvor man deler inn bergartenes alder i forhold til hverandre. Geologisk tid regnes i avsnitt som etter avtagende varighet kalles eon, æra, periode, epoke og alder.Hovedinndelingen er i de to eonene prekambrium og fanerozoikum. Prekambrium er tiden fra Jordens opprinnelse for ca. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hans Nakrem

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Geologisk datering

Inneholder 82 artikler: