Geologisk tidsregning

Geologisk tidsregning er inndelingen av Jordens historie.Den deles inn i følgende enheter, nevnt med de mest langvarige først: eon æra periode epoke alder . Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Geologisk tidsregning

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Geologisk datering
  2. Geologiske tidsavsnitt og lag
  3. Istid

Inneholder 2 artikler: