Geologisk tidsregning er inndelingen av Jordens historie i ulike tidsavsnitt. Systemet er bygget opp hierarkisk, og deles inn i følgende enheter, nevnt med de mest langvarige først: eon, for eksempel fanerozoikum æra, for eksempel mesozoikum periode, for eksempel jura epoke, for eksempel pleistocen alder, for eksempel dan Den Internasjonale stratigrafiske kommisjon (ICS) leder arbeidet med å stadig revidere den geologiske tidsskalaen. Hele artikkelen