Oligocen, geologisk tidsavsnitt for om lag 34–23 mill. år siden. Den midterste epoken i tertiær, og bergartene dannet i dette tidsrommet. Etter et forslag til en nyere inndeling foreslås tertiær delt i to perioder, paleogen og neogen, hvor oligocen markerer slutten av paleogen.