Finskebukta, bukt av Østersjøen mellom Finland, Estland og Russland, ca. 420 km lang, 50–120 km bred og 29 600 km2. Opptil 100 m dyp i vest, 7 m og mindre i øst. Saltholdigheten er omkring 5,5 %. Kystene i indre deler fryser ofte til om vinteren. Viktigste havner i Finskebukta er St. Petersburg, Vyborg, Tallinn, Kotka, Helsinki og Hangö. De viktigste elver som munner ut i bukta er fra nord Kymijoki, fra øst Neva, fra sør Narva. Saimaa-kanalen munner også ut i Finskebukta.