Bøkefamilien, tofrøbladet plantefamilie som omfatter 900 arter trær og busker, rikt utviklet i den nordlige tempererte sone, men enda mer artsrik i tropiske fjellstrøk. Til bøkefamilien hører bl.a. slektene bøk, eik og kastanje. Bladene er fjærnervete, hele eller flikete, hos noen vintergrønne. Blomstene er enkjønnete med enkelt blomsterdekke. Hannblomstene i glisne rakler, i langstilkete, hodelignende blomsterstander eller i små kvaster, som er samlet i aks. Hunnblomstene i enkle aks eller i små kvaster med 2–3 blomster. Frukten er en nøtt, omgitt av en hard, treaktig skål, cupula, som er skjellet eller pigget. Frøene har ingen frøhvite, men all opplagsnæringen ligger i kimbladene.