pollenanalyse

Artikkelstart

Pollenanalyse er undersøkelse av pollen og sporer i blant annet avsetninger som torv og leire, eller i luft.

Pollen og sporer har en svært stor formvariasjon, men innenfor hver enkelt planteslekt, i mange tilfeller også art, er pollenets karakterer konstante. Dette muliggjør bestemmelse av plantearter og slekter basert på funn av pollen og sporer. Pollenets yttervegg (eksinen) er meget motstandsdyktig mot nedbrytning, noe som gjør at fossilt pollen beholder utseendet sitt.

Planter som pollineres (bestøves) med vinden, særlig trær, produserer pollen i enorme mengder som sendes ut i luften og transporteres over lange avstander. Alle disse egenskapene ved pollenet gjør pollenanalysen svært anvendelig, særlig når det gjelder vegetasjonshistoriske undersøkelser.

Geologisk pollenanalyse

Ved geologisk pollenanalyse analyseres pollen i torv, leire og lignende avsetninger for å rekonstruere vegetasjonens historie i et område. I blomstringstiden faller et jevnt regn av pollen ned over omgivelsene, opptil mange hundre per kvadratcentimeter. Pollenregnet på myr blir innesluttet i den voksende torven. I tjern og vann synker det til bunns og blir dekket av senere avsetninger. Polleninnholdet i torv og bunnavsetninger gir derfor et bilde av vegetasjonen som til enhver tid har levd i omegnen.

Pollendiagram

Ved å undersøke polleninnholdet i lagrekken, kan man konstruere et pollendiagram, som viser den prosentvise forekomsten av de ulike pollen i de forskjellige nivåene. Endringer i prosentverdiene avspeiler endringer i vegetasjonen.

Fra vegetasjonsendringer kan man dra slutninger om endringer i klimaet, og fordi klimaendringer er samtidige over store områder, gir det en mulighet for å datere hendinger av interesse, som innvandringen av tresorter. Også oldsaker som blir funnet i myrer og tjern, kan tidfestes etter sin plass i diagrammet.

Historikk

Den geologiske pollenanalysen har også kastet lys over åkerbrukets tidligste historie, i form av pollen fra kulturvekster og ugress og vegetasjonsendringer forårsaket av skogrydding. Geologisk pollenanalyse ble lansert av svensken Lennart von Post på nordisk naturforskermøte i Oslo 1916. Analysemetoder og teori ble utviklet videre av blant annet den norske botanikeren Knut Fægri. Siden 1950 har metoden fått utstrakt anvendelse også på eldre avsetninger, spesielt i forbindelse med petroleumsgeologiske undersøkelser (se palynologi).

Medisinsk pollenanalyse

Medisinsk pollenanalyse er undersøkelse av luftens innhold av pollen og sporer som kan virke allergiske. Pollenanalyse blir også utført på honning for å bestemme dens opprinnelse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg