Bøk er en slekt med trær i bøkefamilien. Det er om lag ti arter på den nordlige halvkule. I Europa finnes kun én art som også når nord til Norge, men kun til vestsida av Oslofjorden. I tillegg finnes det en populasjon nord for Bergen som trolig er resultat av utplantinger gjort for over tusen år siden. Eika ofte omtales som «Kongen av treslagene», mens bøk har fått tittelen «Skogens dronning». Hele artikkelen

Ny artikkel