Torkell Mauland, født i Time, norsk lærer og folkeminnesamler. Fra 1914 hadde han statsstipendium til bygdehistoriske arbeider. Utgav 1911 Trolldom om hekseprosesser i Vest-Norge. Folkeminne fraa Rogaland er utgitt av Norsk folkeminnelag (3 bd., 1928–35).