Lilleborg, sogn i Oslo, i bydelene Sagene og Grünerløkka, på østsiden av Akerselva. Opprinnelig en hovedgård i Østre Aker fra første halvdel av 1700-tallet. Kjøpt av Oslo kommune 1917, strøket omkring utlagt til eget sogn. Store boligkomplekser ble reist (Torshovkomplekset) til dels nord for det nåværende sognet. Atskillig industri langs Akerselva som de senere årene er avløst av annen næringsvirksomhet; i tidligere Myrens Verksted holder nå bl.a. NRK-Østlandssendingen til. Bygningene til Lilleborg fabrikker ble på begynnelsen av 2000-årene ombygget til leiligheter. Lilleborg skole fra 1898. Lilleborg kirke innviet 1966.