Folkeminner er folketradisjoner, se epos, folkeeventyr, folkeviser, folklore, gåter, ordspråk, overtro, sagn, skikker.