Rektor, i Norge leder av skole på alle trinn fra grunnskole til universitet. Ved statlige universiteter og høyskoler er rektors rolle regulert av universitetsloven, og rektor blir enten valgt for en periode av 4 år eller ansatt på åremål. Et rektorat er en betegnelse på rektorembetet eller en retors funksjonstid.