Kulturhistorikere, etnologer og folklorister

Fagansvarlig

Ina Louise Stovner

Universitetet i Oslo

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 60 artikler: