Etnolog er en folkelivsgransker, en som beskjeftiger seg med etnologi. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kulturhistorikere, etnologer og folklorister

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt