Kongsvik, tettbebyggelse i Tjeldsund kommune, Nordland, ved E 10 på Hinnøyas sørside; 210 innbyggere (2016). I Kongsvik ligger deler av kommunens administrasjon. Den vakre Kongsvikdalen skjærer seg inn mot nordvest fra tettbebyggelsen; i nord Kongsviktinden 977 moh.