I 1996 ble den gratis og obligatoriske skolen i Thailand utvidet fra 6 til 9 år fra barna er 6 år. I 2000 gikk 87 % av den relevante aldersgruppen i barneskolen. Den videregående skolen er 6-årig (3 + 3 år). Landet har 20 statlige og 13 private universiteter og en lang rekke høyskoler og andre læresentre. Det er mange private skoler på alle nivåer. Analfabetismen blant den voksne befolkningen ble ifølge UNESCO i 2002 anslått til ca. 7,5 %.