Faktaboks

Landareal
712 km²
Innbyggertall
3 127
Administrasjonssenter
Hundorp
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Oppland)
Målform
nøytral
Kommunenummer
3438 (fra 01.01.2020, tidligere 0519)
Høyeste fjell
Blåkollen (1580 moh.)

Kommunevåpen

Sør-Fron. Høststemning på Harpefoss i Gudbrandsdalen. Sett mot Gudbrandsdalslågen, i bakgrunnen Nordre og Søndre Lia. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Sør-Fron, kommune i midtre del av Gudbrandsdalen, Oppland fylke. Omfatter Gudbrandsdalslågen i en lengde av 12 km mellom Ringebu og Nord-Fron, samt fjellområdene 3–4 mil til hver side. Mot nord strekker Sør-Fron seg gjennom sørøstre del av Rondane til Atnsjøen, mot sør og vest til Gausdal og Øystre Slidre. Nord-Fron og Sør-Fron utgjorde før 1851 og i perioden 1966–77 én kommune, Fron.

Natur

Berggrunnen består av skifrig og kalkholdig sparagmitt i dalsidene, dekket av morenejord og kvartsitt og fyllittisk skifer inne på fjellvidda. Grus- og sandavleiringer i dalbunnen. Dalene kan være til dels dypt nedskårne med rik flora. Store deler er høyfjellsområder, som når over 1500 moh. både i sør (Nordre Langsua, 1553 moh.) og nord (Blåkollen 1580 moh.). I alt 65 % av arealet ligger over 900 moh. Store våtmarksområder langs Lågen. Håkåseter naturreservat (barskog), Hundorp naturreservat (våtmark) og søndre deler av Rondane nasjonalpark ligger i kommunen.

Bosetning

Tettest bosetning finnes langs Lågen. Her ligger tettstedet og administrasjonssenteret Hundorp (571 innb. 2016), Harpefoss (336 innb.) og Lia (250 innb.). I enkelte av sidedalene er det også en del bosetting, likeens i Espedalen. Folketallet har vært svakt synkende siden 1980-tallet, men har stabilisert seg i senere år. I tiårsperioden 2007-2016 gikk folketallet tilbake med 1.4 %, sammenliknet med en tilbakegang på 1,7 % for hele Gudbrandsdalen (unntatt Lillehammer).

Næringsliv

Næringslivet i kommunen er fortsatt preget av jord- og skogbruk. Den gjennomsnittlige bruksstørrelsen er den største i Gudbrandsdalen. Jordbruket har hovedvekt på et allsidig husdyrhold. Der jorden er god nok, drives jordbruket i stor høyde.

Sør-Fron er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 406 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen: Harpefossen kraftverk (i drift fra 1965).

Industrien er beskjeden og er dominert av små bedrifter. Viktigst er metallvare-, trevare- og møbelproduksjon. En del virksomhet er basert på kunsthåndverk. Reiseliv er en næring i vekst.

47 % av yrkestakerne har arbeid utenfor kommunen, hovedsakelig i Nord-Fron, Ringebu og Oslo, hhv. 17 %, 11 % og 6 % 2001.

Samferdsel

Hovedtrafikken gjennom kommunen går langs Lågen (Dovrebanen og E 6 Oslo–Trondheim). Fv. 256 går fra Hundorp til Vinstra på sørsiden (vestsiden) av Lågen. Det er også stor trafikk av turister på et godt utbygd nett av fjellveier. Viktigst er Fv. 255 gjennom Espedalen og Peer Gynt-veien fra Svingvoll til Espedalen forbi høyfjellshoteller og store setergrender.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sør-Fron hører til Innlandet politidistrikt, Sør-Gudbrandsdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Gudbrandsdal regionråd sammen med Nord-Fron og Ringebu.

Sør-Fron kommune tilsvarer sokna Sør-Fron i Sør-Gudbrandsdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sør-Fron til Søndre Gudbrandsdalen fogderi i Kristians amt.

Delområder og grunnkretser i Sør-Fron

For statistiske formål er Sør-Fron kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 20 grunnkretser:

  • Solsida: Søre Øverbygda, Midtre Øverbygda, Nordre Øverbygda, Midtbygda, Nerbygda, Breivegen, Ryssland, Harpefoss, Østkjølen
  • Baksida: Nordre Skurdal, Baukhol, Søre Skurdal, Nordre Lia, Vollane, Vestre Søre Lia, Østre Søre Lia, Espedalen, Lauvåsen, Børkdalsvatna, Agnsjø

Historikk og kultur

Ved tettstedet ligger Hundorp gård, kjent som Dale-Gudbrands gård, og kjent fra Olav den helliges kristning av Gudbrandsdalen i 1021. Sør-Fron kirke er en åttekantet steinkirke vigslet 1792, restaurert 1956, også kalt Gudbrandsdalsdomen.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1988) har en skråstilt sølv klubbe mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler historien om Kolbein Sterke.

Kart

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hovdhaugen, Einar: Gardar og slekter i Fron: Sør-Fron, 1973, Les boka
  • Kleiven, Ivar: Fronsbygdin : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen, 1930, Les boka
  • Sveipe, Even: Fron-slekter, 1949, Les boka
  • Øvrelid, Ragnar: Historia om Fron, 1987–91, 2 b., Les bøkene

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg