Øystre Slidre

Faktaboks

Landareal
881 km²
Innbyggertall
3 208
Administrasjonssenter
Heggenes
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Oppland)
Innbyggernavn
øystreslidring
Målform
nynorsk
Kommunenummer
3453 (fra 01.01.2020, tidligere 0544)
Høyeste fjell
Austre Rasletinden (2010 moh.)

Kommunevåpen

Øystre Slidre. Fra en av de mange stølene ved Vinstervatnet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Øystre Slidre er en kommune i Innlandet fylke i Valdres som omfatter Begnavassdragets østre hoveddalføre nord for Fagernes, med omkringliggende skogåser og fjellstrøk. Øystre Slidre ble opprettet som egen kommune i 1849, da daværende Slidre herred ble delt i Vestre og Øystre Slidre.

Natur

Berggrunnen består dels av omdannede kambrosiluriske sedimentbergarter (fyllitt), dels av valdressparagmitt på fjellviddene i nordøst. Nord for vannet Vinstre i den sørøstlige delen av Jotunheimen er det overskjøvne dypbergarter som er svært harde. Her finner en de høyeste partiene i kommunen, opptil 2010 moh. i østskråningen av Rasletinden. I nordøst når Gråhøe 1779 moh.

Befolkning og bosetning

Bosetningen er tettest midt i den vide hoveddalen, på østsiden av elva. Her ligger administrasjonssenteret Heggenes. Kommunens øvrige tettsteder er Moane i sør og Beitostølen i nord. Folketallet i kommunen økte i tiårsperioden 2009-2019 med 0,8 prosent, mot 3,2 prosent for fylket som helhet.

Næringsliv

Jordbruk og skogbruk er fortsatt den viktigste næringsvei etter offentlig og privat tjenesteyting. Såpass høyt over havet ligger hovedvekten på husdyrhold (storfe, sau og geit; Øystre Slidre har høyeste geitetall blant fylkets kommuner) og grasproduksjon til fôr. Det meste av jordbruksarealet er eng, og seterdriften betyr fortsatt mye. Avvirkningen i skogen er forholdsvis beskjeden (11 600 m³ i 2004), men den betyr en del for enkelte bruk, og den er noe av grunnlaget for industrien som finnes på Heggenes.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Øystre Slidre. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på 2 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Turistnæringen er i sterk utvikling, og kommunen har mange store turistanlegg, særlig på Beitostølen med en rekke hoteller, hytteanlegg og Beitostølen Helsesportsenter for funksjonshemmede. Mindre anlegg og hytteutleie finnes mange andre steder i kommunen.

31 prosent av de yrkesaktive har arbeid utenfor kommunen, hvorav 17 prosent i Nord-Aurdal (2001).

Samferdsel

Den viktigste vei gjennom kommunen er Fv. 51 Fagernes–Vågå over Valdresflye (om vinteren bare åpen til Beitostølen). Ellers er det mange seterveier i fjellet, Jotunheimveien fra Bygdin langs Vinstre til Skåbu i Nord-Fron.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Hegge stavkirke er fra 1200-tallet.

Av /KF-arkiv ※.

Øystre Slidre hører til Innlandet politidistrikt, Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Valdresrådet sammen med Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang og Vestre Slidre.

Øystre Slidre kommune tilsvarer de fire sokna Hegge, Lidar, Rogne og Volbu i Valdres prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke. Nord for Heggefjorden ligger Hegge stavkirke, trolig fra begynnelsen av 1200-tallet.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Øystre Slidre til Valdres fogderi i Kristians amt.

Delområder og grunnkretser i Øystre Slidre

For statistiske formål er Øystre Slidre kommune (per 2019) inndelt i to delområder med til sammen 13 grunnkretser:

  • Øystre Slidre nord: Beito, Midtre Hegge, Dale, Heggebø nord, Heggebø syd, Vinstre
  • Øystre Slidre syd: Volbu øst, Volbu vest, Skattebu, Rogne, Rudi, Hovi, Kollstad

Kommunevåpen og navn

Kommunevåpenet (godkjent i 1989) er dekket av blå og sølv skjell; motivet illustrerer skiferstein som tradisjonelt har vært utnyttet til industriformål.

Navnet kommer av prestegården i Vestre Slidre, som gav navn til hovedsoknet og prestegjeldet. Det gamle navnet på Øystre Slidre var Austa åsen. Navnet Slidre viser opphavlig til en bekk som renner i ei trang kløft, like ved kirka, Slidredomen.

Kart

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Øystre Slidre, 1987, 2 b., isbn 82-990166-4-9. Les bøkene.
  • Ey, Tore: Vang og Slire : Ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865. Kristiania, 1916. Les boka.
  • Robøle, Olav: Øystre Slidre 1849–1999. Les boka.
  • Valdres bygdebok, 1954-, 8 b. Les bøkene.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg