Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Øystre Slidre, kommune i Oppland fylke, i Valdres, består av Begnavassdragets østre hoveddalføre nord for Fagernes, med omkringliggende skogåser og fjellstrøk. Egen kommune fra 1849 da daværende Slidre kommune ble delt i Vestre og Øystre Slidre.

Berggrunnen består dels av omdannede kambrosiluriske sedimentbergarter (fyllitt), dels av valdressparagmitt på fjellviddene i nordøst. Nord for vannet Vinstre i den sørøstlige delen av Jotunheimen er det overskjøvne dypbergarter som er svært harde. Her finner en de høyeste partiene i kommunen, opptil 2010 moh. i østskråningen av Rasletinden. I nordøst når Gråhøe 1779 moh.

Bosetningen er tettest midt i den vide hoveddalen, på østsiden av elva. Her ligger administrasjonssenteret Heggenes (280 innb. 2016). Kommunens øvrige tettsteder er Moane i sør (237 innb. 2016) og Beitostølen (372 innb. 2016) i nord. Folketallet i kommunen økte i tiårsperioden 2007-2016 med 1,7 %, mot en nedgang på 0,7 % i Valdres som helhet.

Jord- og skogbruk er fortsatt den viktigste næringsvei etter offentlig og privat tjenesteyting. Såpass høyt over havet ligger hovedvekten på husdyrhold (storfe, sau og geit; Øystre Slidre har høyeste geitetall blant fylkets kommuner) og grasproduksjon til fôr. Det meste av jordbruksarealet er eng, og seterdriften betyr fortsatt mye. Avvirkningen i skogen er forholdsvis beskjeden (11 600 m3 i 2004), men den betyr en del for enkelte bruk, og den er noe av grunnlaget for industrien som finnes på Heggenes.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Øystre Slidre. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på 2 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Turistnæringen er i sterk utvikling, og kommunen har mange store turistanlegg, særlig på Beitostølen med en rekke hoteller, hytteanlegg og Beitostølen Helsesportsenter for funksjonshemmede. Mindre anlegg og hytteutleie finnes mange andre steder i kommunen.

31 % av de yrkesaktive har arbeid utenfor kommunen, hvorav 17 % i Nord-Aurdal (2001).

Den viktigste vei gjennom kommunen er Fv. 51 Fagernes–Vågå over Valdresflye (om vinteren bare åpen til Beitostølen). Ellers er det mange seterveier i fjellet, Jotunheimveien fra Bygdin langs Vinstre til Skåbu i Nord-Fron.

Øystre Slidre hører til Innlandet politidistrikt, Valdres tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Valdresrådet sammen med Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang og Vestre Slidre.

Øystre Slidre kommune tilsvarer de fire sokna Hegge, Lidar, Rogne og Volbu i Valdres prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke. Nord for Heggefjorden ligger Hegge stavkirke, trolig fra begynnelsen av 1200-tallet.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Øystre Slidre til Valdres fogderi i Kristians amt.

For statistiske formål er Øystre Slidre kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 13 grunnkretser:

  • Øystre Slidre nord: Beito, Midtre Hegge, Dale, Heggebø nord, Heggebø syd, Vinstre
  • Øystre Slidre syd: Volbu øst, Volbu vest, Skattebu, Rogne, Rudi, Hovi, Kollstad

Kommunevåpenet (godkjent 1989) er dekket av blå og sølv skjell; motivet illustrerer skiferstein som tradisjonelt har vært utnyttet til industriformål.

Navnet kommer av prestegården i Vestre Slidre, som gav navn til hovedsoknet og prestegjeldet. Det gamle navnet på Øystre Slidre var Austa åsen. Navnet Slidre viser opphavlig til en bekk som renner i ei trang kløft, like ved kirka, Slidredomen.

  • Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Øystre Slidre, 1987, 2 b., isbn 82-990166-4-9. Les bøkene.
  • Ey, Tore: Vang og Slire : Ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865. Kristiania, 1916. Les boka.
  • Robøle, Olav: Øystre Slidre 1849–1999. Les boka.
  • Valdres bygdebok, 1954-, 8 b. Les bøkene.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.