Øystre Slidre

Faktaboks

Landareal
963 km²
Innbyggertall
3 221
Administrasjonssenter
Heggenes

Kommunevåpen

Øystre Slidre. Fra en av de mange stølene ved Vinstervatnet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Øystre Slidre av /NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Øystre Slidre, kommune i Oppland fylke, i Valdres, består av Begnavassdragets østre hoveddalføre nord for Fagernes, med omkringliggende skogåser og fjellstrøk. Egen kommune fra 1849 da daværende Slidre kommune ble delt i Vestre og Øystre Slidre.

Natur

Berggrunnen består dels av omdannede kambrosiluriske sedimentbergarter (fyllitt), dels av valdressparagmitt på fjellviddene i nordøst. Nord for vannet Vinstre i den sørøstlige delen av Jotunheimen er det overskjøvne dypbergarter som er svært harde. Her finner en de høyeste partiene i kommunen, opptil 2010 moh. i østskråningen av Rasletinden. I nordøst når Gråhøe 1779 moh.

Bosetning

Bosetningen er tettest midt i den vide hoveddalen, på østsiden av elva. Her ligger administrasjonssenteret Heggenes (280 innb. 2016). Kommunens øvrige tettsteder er Moane i sør (237 innb. 2016) og Beitostølen (372 innb. 2016) i nord. Folketallet i kommunen økte i tiårsperioden 2007-2016 med 1,7 %, mot en nedgang på 0,7 % i Valdres som helhet.

Næringsliv

Jord- og skogbruk er fortsatt den viktigste næringsvei etter offentlig og privat tjenesteyting. Såpass høyt over havet ligger hovedvekten på husdyrhold (storfe, sau og geit; Øystre Slidre har høyeste geitetall blant fylkets kommuner) og grasproduksjon til fôr. Det meste av jordbruksarealet er eng, og seterdriften betyr fortsatt mye. Avvirkningen i skogen er forholdsvis beskjeden (11 600 m3 i 2004), men den betyr en del for enkelte bruk, og den er noe av grunnlaget for industrien som finnes på Heggenes.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Øystre Slidre. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på 2 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Turistnæringen er i sterk utvikling, og kommunen har mange store turistanlegg, særlig på Beitostølen med en rekke hoteller, hytteanlegg og Beitostølen Helsesportsenter for funksjonshemmede. Mindre anlegg og hytteutleie finnes mange andre steder i kommunen.

31 % av de yrkesaktive har arbeid utenfor kommunen, hvorav 17 % i Nord-Aurdal (2001).

Samferdsel

Den viktigste vei gjennom kommunen er Fv. 51 Fagernes–Vågå over Valdresflye (om vinteren bare åpen til Beitostølen). Ellers er det mange seterveier i fjellet, Jotunheimveien fra Bygdin langs Vinstre til Skåbu i Nord-Fron.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Øystre Slidre hører til Innlandet politidistrikt, Valdres tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Valdresrådet sammen med Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang og Vestre Slidre.

Øystre Slidre kommune tilsvarer de fire sokna Hegge, Lidar, Rogne og Volbu i Valdres prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke. Nord for Heggefjorden ligger Hegge stavkirke, trolig fra begynnelsen av 1200-tallet.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Øystre Slidre til Valdres fogderi i Kristians amt.

Delområder og grunnkretser i Øystre Slidre

For statistiske formål er Øystre Slidre kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 13 grunnkretser:

  • Øystre Slidre nord: Beito, Midtre Hegge, Dale, Heggebø nord, Heggebø syd, Vinstre
  • Øystre Slidre syd: Volbu øst, Volbu vest, Skattebu, Rogne, Rudi, Hovi, Kollstad

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1989) er dekket av blå og sølv skjell; motivet illustrerer skiferstein som tradisjonelt har vært utnyttet til industriformål.

Navnet kommer av prestegården i Vestre Slidre, som gav navn til hovedsoknet og prestegjeldet. Det gamle navnet på Øystre Slidre var Austa åsen. Navnet Slidre viser opphavlig til en bekk som renner i ei trang kløft, like ved kirka, Slidredomen.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Øystre Slidre, 1987, 2 b., isbn 82-990166-4-9. Les bøkene.
  • Ey, Tore: Vang og Slire : Ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865. Kristiania, 1916. Les boka.
  • Robøle, Olav: Øystre Slidre 1849–1999. Les boka.
  • Valdres bygdebok, 1954-, 8 b. Les bøkene.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg