Vegetasjonen består for det meste av tropisk regnskog.