Iveland er ein kommune i Agder fylke, mellom Otra i vest og vatnet Ogge, som høyrer til Tovdalsvassdraget, i aust. Heile vestgrensa til Iveland følgjer Otra frå Moisund i nord til Kringsjå, like nord for Grovane i Vennesla, i sør. Iveland blei i 1886 oppretta som kommune ved deling av dåverande Hornnes og Iveland. Hele artikkelen

Ny artikkel