Ogge, vann i Aust-Agder, Birkenes og Iveland kommuner; 196 moh. Viktigste avløp er Digeelva til Flaksvatn i Tovdalselva. Langs vestsiden går Sørlandsbanen.