Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Fræna, kommune i Møre og Romsdal, på Romsdalshalvøya, nord for Molde; omfatter den vestlige delen av halvøya fra landet rundt Frænfjorden i sør til Hustadvika i nord, dessuten en rekke småøyer, deriblant Bjørnsundøyene.

Natur

Berggrunnen er en del av det vestnorske gneisområde med forekomster av krystallinsk kalkstein og marmor. Strandflaten er vel utviklet, og brer seg ut som et temmelig myrlendt terreng over Hustad og Bud i den nordvestlige delen av kommunen og i Sylteosen i indre Fræna. I de indre deler av Fræna er det imidlertid berglendt med topper på 600–1000 moh. Høyeste fjell er Kvannfjellet 980 moh., på grensen til Eide. Det går flere lave eid fra Frænfjorden over til Eide og Hustadvika, bl.a. Fræneidet mellom kommunesentrene Elnesvågen og Eide.

Bosetning

Befolkningen har siden 1950 vært jevnt økende, særlig ved en sterk vekst i tettstedet og administrasjonssenteret Elnesvågen (2133 innb. 2007) på nordsiden av Frænfjorden og innover i fjorden. Tyngden av bebyggelsen ellers ligger langs strendene. I fiskeværet Bud bor 774 mennesker (2007). Sammen med de tre øvrige tettstedene i kommunen utgjør tettstedenes andel av samlet folkemengde 47 % (2007). Fiskeværet Bjørnsund, lengst sør på Hustadvika, som 1949 hadde 600 innbyggere, ble 1971 fraflyttet med støtte av offentlige midler.

Næringsliv

Fræna er den største jordbrukskommunen i fylket med ca. 59 km2 dyrket jord og store arealer med dyrkbar jord. Kommunen har også største gjennomsnittlig bruksstørrelse i fylket. Dyrkingsjorden består av moldblandet sand og aur, og myrjord med lett tilgang på kalk som jordforbedringsmiddel. Det 2 km2 store Hustadfeltet ble dyrket opp etter den annen verdenskrig i forbindelse med åpningen av et kalk- og marmorbrudd. Viktigste driftsform er melkeproduksjon, men kommunen har også noe kornproduksjon. Fræna er en betydelig fiskerikommune, fiskeriflåten fra Fræna bringer i land ca. 29 000 tonn fisk til en verdi av ca. 195 mill. kr (2000). Den naturlige Harøysund havn er sentral for fiskerinæringen. Fræna har en meget allsidig industri med fiskeforedlings- og næringsmiddelbedrifter, trevare- og plastindustri, kalkproduksjon, og verkstedindustri. Av yrkestakerne hadde 25 % arbeid i Molde 2001.

Samferdsel

Rv. 64 (Åndalsnes–Molde–Kristiansund) går gjennom kommunen. Rv. 664 går nordvestover til Bud, Rv. 663 nordover i kommunen til kysten mot Hustadvika og Atlanterhavsveien (på Rv. 64).

Offentlige institusjoner

På Hustad ligger leir og forskole for sivile tjenestepliktige.

Fræna svarer til sognene Myrbostad og Vågøy i Fræna prestegjeld og sognene Bud og Hustad i Bud prestegjeld i Molde domprosti, Møre bispedømme, Fræna lensmannsdistrikt i Nordmøre og Romsdal politidistrikt og hører under Romsdal tingrett.

Historikk og kultur

Kommunen har mange gravfelter fra eldre og yngre jernalder. Det siste riksrådsmøte ble holdt i Bud 1533 under ledelse av erkebiskop Olav Engelbrektsson. Bautastein til minne om møtet. Her ligger Ergan kystfort fra den annen verdenskrig. Trollkyrkja, flere grotter i kalkfjellet, besøkes hvert år av mange turister. Myrbostad kirke i Elnesvågen, langkirke i tre, bygd 1880, påbygd 1973. Bud kirke, korskirke i tre, bygd 1717 med løkkuppeltårn fra ca. 1830.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (i bruk fra 1989, vedtatt 1995) har syv blå bølger mot en gull bakgrunn; symboliserer havet.

Navnet kommer sannsynligvis av Frænfjorden, uviss betydning.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 08.07.2010.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Fræna

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.