Tornes, tettsted i Fræna kommune, Møre og Romsdal, på nordsiden av Frænfjorden, ved Torneselvas munning. Småindustri. Tornes var administrasjonssenter i Fræna kommunen før sammenslåingen med Bud og Hustad i 1964.