Harøyfjorden, den brede, åpne fjorden mellom Nordøyane i Haram og Sandøy kommuner i vest og øyene i Midsund kommune i øst, Møre og Romsdal fylke. Harøyfjorden er bred, mellom 7 og 10 km, og relativt grunn; største dyp, 157 m, finner en utenfor Dryna i sør.