Fræna var ein kommune i Møre og Romsdal som eksisterte frå 1837 til 2019. Fræna er frå 2020 slått saman med Eide til nye Hustadvika kommune. Samanslåinga var del av ei landsomfattande kommunereform.Fræna ligg på ytre del av Romsdalshalvøya, nordvest for Molde. Fræna omfattar i sør landet rundt Frænfjorden/Malmefjorden og Fræneidet innanfor og i nord landet ut mot Hustadvika, dessutan ei rekkje småøyar, mellom anna Bjørnsundøyane ytst i Harøyfjorden.. Hele artikkelen

Ny artikkel