Nerland, tettsted i Fræna kommune, Møre og Romsdal, ved Hustadbukta som skjærer inn fra havstykket Hustadvika. Ved tettstedet ligger Hustad kyrkje fra 1874.