Aur, oftest brunfarget blanding av sand, grus og stein; ordet brukes især når slik blanding forekommer i undergrunnen (under jordsmonnet), delvis også om undergrunnen i det hele. Forekommer ofte i stedsnavn. En avledning er ør, øyr, om sandavleiring ved utløpet av en elv (Lærdalsøyri, Øresund).