Forsan, område i Steigen kommune, Nordland, ved Sagfjorden lengst nord i kommunen. Her har Cermaq settefiskanlegg for oppdrettsfisk. Forselva er utbygd med Forsanvatn kraftverk (8,8 MW i maskininstallasjon og 35 GWh i midlere årsproduksjon) som utnytter fallet mellom Forsanvatnet (4,7 km2 , 259 moh.) og fjorden; vannet ligger på grensen mot Hamarøy.