Nordfolda, fjord i Salten, Steigen kommune, Nordland, skjærer seg ca. 25 km nordøstover fra Hjartøya der det åpne havstykket Folda deler seg i Nordfolda og Sørfolda. Fra Nordfolda skjærer armene Balkjosen mot nord, Mørsvikfjorden og Vinkfjorden mot sørøst. Foldas største lengde, 59 km, regnes fra Helløya i munningen til Mørsvikbotn innerst i Mørsvikfjorden. Største dyp 295 m i indre delen.