Settefisk, kunstig klekkede fiskeunger som fôres en tid før de settes ut i ferskvann eller sjøen for videre vekst. Se fiskeoppdrett.