Bogen, tettbebyggelse i Steigen kommune, Nordland, på fastlandet innenfor Engeløya. Broforbindelse på Fv. 835 mellom Engeløya og fastlandet; broforbindelsen går over flere øyer, blant annet Bogøya. Tettbebyggelsen kalles også Leirvikbogen, poststedet Bogøy. Her ligger Bogen kapell innviet 1926. Bogen har 210 innbyggere (2016) inkludert de mindre grendene Skånland i vest og Vinsnes i øst, begge på fastlandet.