Skjelfjord, fiskevær i Flakstad kommune, Nordland, Indre Skjelfjord ved botnen av den ca. 7 km lange Skjelfjorden, en nordlig arm av Vestfjorden som nesten deler Flakstadøya i to, og Ytre Skjelfjord på østsiden av fjorden, et par km utenfor; i alt 100 innbyggere inkludert også den lille grenda Nesland øst for fjordmunningen (2016).