Stetinden i Tysfjord

Ofoten

Artikkelstart

Ofoten er distriktet rundt Ofotfjorden og dens armer, lengst nordøst i Nordland. Hit regnes etter kommunerevisjonen 2020 de fire kommunene Narvik, Evenes, Lødingen og Hamarøy. Sistnevnte kommune strekker seg langt sørover og ligger på den måten perifert i forhold til det området en vanligvis betegner som Ofoten. Imidlertid finner en det aller meste av bosettingen ved eller nær Ofotfjorden i nord, og det synes derfor rimelig å henføre kommunen til Ofoten.

De fire nevnte kommunene utgjør 5782 kvadratkilometer og har 27 993 innbyggere (2020).

Administrativ inndeling

Ofoten avgrenses svært ulikt i forvaltningen. Ofoten prosti omfatter tre av de fire kommunene i Ofoten; Lødingen hører til Lofoten prosti. Ofoten prosti utgjør med det 5275 kvadratkillometer og har 25 959 innbyggere (2020), hvorav 61 prosent av arealet og 84 prosent av folketallet i Narvik kommune.

Ofoten tingrettsdistrikt omfatter i tillegg de fire kommunene i Ofoten også kommunene Salangen, Gratangen og Lavangen i Troms. Tingrettsdistriktet som etter dette omfatter sju kommuner, utgjør 6855 kvadratkilometer og har 32 264 innbyggere (2020).

Ofoten som områdenavn i forvaltningsmessig sammenheng er begrenset til perioden etter 1884 da daværende Ofoten kommune (se Ofoten tidligere kommune) ble delt i to deler, henholdsvis Evenes og Ankenes, og Ofoten således ikke lenger ble brukt som navn på noen kommunal enhet.

Hele området Ofoten, definert som de fire kommunene nevnt innledningsvis, ble for øvrig før 1837, da det lokale selvstyret ble innført, regnet som en del av Salten og tilhørte Nordre Salten prosti.

Natur

Efjorden
Ofoten. Fra Efjorden i Ballangen, Narvik kommune. I fjordbotnene kan lokalklimaet være gunstig og forutsetningene for planteliv gode.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Berggrunnen består både lengst øst og lengst vest i Ofoten av grunnfjell, hovedsakelig granitt og granodioritt), mens den midtre delen består av overliggende kambrosilurbergarter, til dels sterkt omdannet (særlig glimmerskifer/glimmergneis og marmor).

Landskapet i Ofoten er svært berglendt med høye og spisse tinder, 44 prosent av arealet ligger over 600 meter over havet, bare 11 prosent under 60 meter over havet Særlig i øst er fjellene høye (Storsteinfjellet 1894 meter over havet). I de indre deler er det en rekke breer (blant annet Frostisen og Gihtsejiegŋa) og innsjøer. Ofotfjorden og dens armer skjærer seg dypt inn i landet, ofte med bratte fjordsider.

Bosetning

Befolkningen er i særlig grad konsentrert til tettstedene ved Ofotfjorden og Vestfjorden utenfor; 2020 bodde 77 prosent av Ofotens befolkning (i til sammen 11 tettsteder) mot 72 prosent i fylket som helhet. Narvik er det dominerende sentrum i området med 14 092 innbyggere i tettstedet (2020). Øvrige tettsteder med over 800 innbyggere (innbyggertall 2020) er: Lødingen (1631), Bjerkvik (1142), Ballangen (856) og Kjøpsvik (828).

Næringsliv og samferdsel

På strandflaten drives en del jordbruk, fisket betyr lite i den egentlige Ofotfjorden (innenfor Barøya). En rekke gruver har vært i drift, og i Narvik brytes det nå dolomitt (i tidligere Ballangen kommune) og kalkstein og kvarts (i tidligere Tysfjord kommune).

Fra Narvik går Ofotbanen til Kiruna. E 6 går langs sørsiden av Ofotfjorden og krysser fjorden ved munningen av Rombaksbotn. Fra E 6 i Trældal (18 kilometer nord for Narvik) fører E 10 østover til Kiruna. E 10 fører vestover til Lofoten og Vesterålen fra Bjerkvik innerst i Herjangsfjorden. Ofoten har stamflyplass felles med Harstad (Harstad/Narvik lufthavn, Evenes).

Ofoten har store kraftressurser. Per 2019 er 24 vannkraftverk bygd ut med en samlet maskininstallasjon på 622 megawatt (MW) og en midlere årsproduksjon på 2428 gigawattimer (GWh), Største verk er Skjomen i Narvik med maskininstallasjon på 300 MW og midlere årsproduksjon på 1191 GWh.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Pettersen, Magnus: Ofoten, 1988-, 3 b., isbn 82-90834-00-4, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg