Ofoten

Ofoten er distriktet rundt Ofotfjorden og dens armer, lengst nordøst i Nordland. Hit regnes vanligvis de sju kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Lødingen, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. De to sistnevnte kommunene strekker seg langt sørover og ligger på den måten perifert i forhold til det området en vanligvis betegner som Ofoten. Imidlertid finner en den alt overveiende andelen av bosettingen ved eller nær Ofotfjorden i nord, og det synes derfor rimelig å henføre de to kommunene til Ofoten.

Administrativ inndeling

De sju nevnte kommunene utgjør Ofoten prosti som utgjør 7829 km2 og har 29 968 innbyggere (2016), hvorav henholdsvis 26 og 63 prosent i Narvik kommune. Ofoten tingrettsdistrikt omfatter i tillegg kommunene Salangen, Gratangen og Lavangen i Troms.

Ofoten som områdenavn i forvaltningsmessig sammenhegn er begrenset til perioden etter 1884 da daværende Ofoten kommune (se Ofoten tidligere kommune) ble delt i to deler, henholdsvis Evenes og Ankenes, og Ofoten ikke lenger ble brukt som navn på noen kommunal enhet.

Hele området Ofoten, definert som de sju kommunene i det nåværende Ofoten prosti, ble før 1837, da det lokale selvstyret ble innført, regnet som en del av Salten og tilhørte Nordre Salten prosti.

Natur

Berggrunnen består både lengst øst og lengst vest i Ofoten av grunnfjell, hovedsakelig granitt og granodioritt), mens den midtre delen består av overliggende kambrosilurbergarter, til dels sterkt omdannet (særlig glimmerskifer/glimmergneis og marmor). Landskapet i Ofoten er svært berglendt med høye og spisse tinder, 43 prosent av arealet ligger over 600 moh., bare 11 prosent under 60 moh. Særlig i øst er fjellene høye (Storsteinfjellet 1894 moh.). I de indre deler er det en rekke breer (blant annet Frostisen og Gihtsejiegŋa) og innsjøer. Ofotfjorden og dens armer skjærer seg dypt inn i landet, ofte med bratte fjordsider.

Bosetning

Befolkningen er i særlig grad konsentrert til tettstedene ved Ofotfjorden og Vestfjorden utenfor; 2015 bodde 74 prosent av Ofotens befolkning (i til sammen 12 tettsteder) mot 71 prosent i fylket som helhet. Narvik er det dominerende sentrum i området med 14324 innbyggere i tettstedet 2015. Øvrige tettsteder med over 800 innbyggere (innbyggertall 2015) er: Lødingen (1746), Bjerkvik (1175), Kjøpsvik (872) og Ballangen (824).

Næringsliv og samferdsel

På strandflaten drives en del jordbruk, fisket betyr lite i den egentlige Ofotfjorden (innenfor Barøya). En rekke gruver har vært i drift, og det brytes nå dolomitt i Ballangen, og kalkstein og kvarts i Tysfjord.

Fra Narvik går Ofotbanen til Kiruna. E 6 går langs sørsiden av Ofotfjorden og krysser fjorden ved munningen av Rombaksbotn. Fra E 6 i Trældal (18 km nord for Narvik) fører E 10 østover til Kiruna. E 10 fører vestover til Lofoten og Vesterålen fra Bjerkvik innerst i Herjangsfjorden. Ofoten har stamflyplass i Evenes (felles med Harstad).

Ofoten har store kraftressurser. Per 2015 er 2428 GWh (midlere årsproduksjon) fordelt på 23 enkeltverk utbygd; største verk er Skjomen i Narvik med 1191 GWh.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Pettersen, Magnus: Ofoten, 1988-, 3 b., isbn 82-90834-00-4, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg