Drivtømmer, trestammer som er ført med elver til havet, hvor de er tatt av strømmene og ført til fjerne kyster. Forekommer særlig ved Nordishavet (Sibir, Novaja Semlja, Svalbard, Jan Mayen og Grønlands østkyst) og det nordlige Atlanterhavets kyster (Island og Færøyene). Dette drivtømmeret antar man for størstedelen stammer fra de sibirske skoger.